INFO OM NYTT

Avi för medlemsavgiften är försenad eftersom förbundet har sagt upp avtalet med nuvarande leverantör av hemsida och medlemsregister med utskick av avier.

En ny hemsida för FRG introducerades igår, https://frivilligaresursgruppen.se/   (kan finnas vissa brister initialt, utbildning kommer, nya lösenord krävs för vissa funktioner)

Årets kursverksamhet finns nu på nya FRG hemsidan.

Jag hoppas att förbundet snarast lägger ut mer information om vad som är på gång.