ÅRSSTÄMMA

Kristianstads Civilförsvarsförening 

kallar till föreningsstämma 2023-03-02 kl. 18:30 på Stridsvagnsvägen 6 

Motion som skall behandlas på stämman skall vara styrelsen tillhanda före 2023-02-14 

Bindande anmälan till kansliet senast 20 feb.

Dagordning och vhtber utsänd

Övriga handlingar finns tillgängliga på kansliet (besökstid måndagar 0900-1100)

Alla handlingar utdelas på mötet.