FRG I SKARP INSATS

12 MARS PÅBÖRJADES VÅR INSATS ATT IORDNINGSTÄLLA ETT TILLFÄLLIGT FLYKTINGMOTTAGANDE.

Platsansvariga jobbar 24/7 medan övriga, ca 40 st, är i beredskap att rycka in. 17 mars är vi klara att ta emot flyktingar från Ukraina på platsen. Tyvärr tilldelades aldrig kommunen några flyktingar så vi stängde 25 mars.