Civilförsvarsförening Ängelholm

VÄLKOMMEN

till

Ängelholms civilförsvarsförening,

som verkar inom Ängelholms kommun.

Vi vill utbilda kommuninnevånare i alla åldrar om risker i samhället – samt i hur man undgår att drabbas av olyckor.

Vi utbildar i bl.a. Hjärt/Lungräddning och Första hjälpen.