Kallelse till styrelsemöte 28/2

Kallelse till styrelsemöte i Västerviks Civilförsvarsförening.

Datum: 28/2 2019
Tid: 15:00
Plats: Västerviks brandstation, konferensrummet.