ÅRSMÖTE Västervik 5 mars

Medlemmar i Västerviks Civilförsvarsförening inbjuds till årsmöte.

Tid: Tisdag den 5 mars klockan 18:00

Lokal: Kunskapskällan, Brandstationen Västervik

Anmäl dig till:
Conny Jansson conny.49@telia.com eller till
Willy Wernersson willy.wernersson@vastervik.se

Välkomna!