Årsmöte 2017

Jönköpings civilförsvarsförening hade måndagen den 6 mars sitt årsmöte 2017. Innan stämman öppnades fick vi ett mycket intressant föredrag av kommunens säkerhetssamordnare Gert Kvick som delgav oss vad han arbetar med. Sedan följde årsstämman Ett längre referat från årsmötet kommer. Ni kan läsa om Jönköpings kommuns  arbete med trygghet och säkerhet genom att klicka på länken här.  TRYGGHET OCH SÄKERHET I JÖNKÖPING KOMMUN