Så använder vi pengarna

Så använder vi pengarna

Pengarna öronmärkas för uppbyggnad av en stipendiefond.
Civilförsvarsförbundets lokalföreningar kommer att kunna ansöka om stipendier
för att uppmärksamma goda insatser från enskilda medlemmar eller andra. Avgörande för när stipendier kommer att kunna börja delas ut är naturligtvis hur mycket gåvor som kommer in till gåvobankgirot.

Stipendiefonden kommer att vara en del av Civilförsvarsförbundet och hanteras av förbundsstyrelsen. Storleken på fonden och gjorda utdelningar redovisas i förbundets årsredovisning.

Civilförsvarsförbundets värdegrund samt stadgar styr arbetet i organisationen, även vad gäller insamlingsarbetet.

Värdegrund

Stadgar

Deklaration

Årsredovisning mm

Effektrapport över användandet av insamlade medel hittar du här:
Effektrapport för den ideella föreningen Sveriges Civilförsvarsförbund

 

Din gåva sätter du in på vårt bankgiro 378-4477 (Sveriges Civilförsvarsförbund). Insättning kan göras direkt från din internetbank.
Betalar du med kuvert-giro hittar du länk till bankgiro-avi här.

Civilförsvarsförbundet har på egen begäran den 1 februari 2017 avslutat sina 90-konton. Kostnaden för 90-kontot översteg intäkterna. Fortsättningsvis gäller förbundets speciella bankgiro för gåvor: 378-4477. Förbundets verksamhet står under kontroll av såväl en extern auktoriserad revisor som en förtroendevald revisor och respektive ersättare.

 

Tillbaka till Ge en gåva: civil.se/gava