Ge en gåva

Ge en gåva

Alla belopp är välkomna, stora eller små.
Med ditt penningbidrag bidrar du till Civilförsvarsförbundet uppbyggnad
av en stipendiefond. Civilförsvarsförbundets lokalföreningar kommer att
kunna ansöka om stipendier för att uppmärksamma goda insatser från
enskilda medlemmar eller andra. Avgörande för när stipendier kommer att
kunna börja delas ut är naturligtvis hur mycket gåvor som kommer in till
det gåvobankgirot.

Stipendiefonden kommer att vara en del av Civilförsvarsförbundet och
hanteras av förbundsstyrelsen. Storleken på fonden och gjorda utdelningar
redovisas i förbundets årsredovisning.

Din gåva sätter du in på vårt bankgiro 378-4477 (Sveriges Civilförsvarsförbund).
Insättning kan göras direkt från din internetbank.
Betalar du med kuvert-giro hittar du länk till bankgiro-avi här.

 

Har du frågor mejla till gava(at)civil.se eller ring 08-629 63 60.