30-minuters metoden

30-minuters metoden

Ibland händer saker i samhället som ställer större krav på de offentliga resurserna än vad de är dimensionerade för. En myndighet kanske vänder sig till allmänheten för att få hjälp t ex vid en katastrof eller svår händelse i en kommun. Men oftare än så kommer allmänheten ändå för att man vill hjälpa till när något speciellt hänt. Allmänheten kan vara en tillgång, men i vissa fall blir det tvärtom – en belastning. Men det handlar ändå om att alltid möta dessa spontanfrivilliga på ett konstruktivt sätt – med ett gott ledarskap. Alla ska få känna sig sedda och bekräftade.

Civilförsvarsförbundet har lösningen som gör det möjligt att snabbt skapa en mottagningsorganisation, där alla som anmäler sig frivilligt tas om hand på bästa sätt: 30- minutersmetoden – så organiserar du frivilliga som spontant anmäler sig i en kris- eller katastrofsituation.

30-minutersmetoden tillhandshålls av Civilförsvarsförbundet. Vi erbjuder den genom Frivilliga Resursgruppen, FRG. Du som är intresserad kommun- eller annan myndighetsföreträdare eller arbetar inom en ideell organisation är välkommen att kontakta någon av våra verksamhetsledare eller förbundskansliet i Solna för mer information.

Media hänvisas till kommunikationsansvarig på förbundskansliet,
telefon 08-629 63 70 eller 070-540 15 65.

Länk till sidan verksamhetsledare

Länk till sidan förbundskansli