Det gör vi

Vi utbildar

Vi ökar ditt riskmedvetande. På våra kurser lär du dig klara olyckor och krislägen,
så som längre elavbrott, förorenat dricksvatten, en längre tids isolering och
nödsituationer utomhus. Varje hushåll bör göra sin egen risk- och sårbarhetsanalys.
Frivilliga Resursgruppen (FRG) finns som extra resurs vid olyckor och kriser i samhället.
I en FRG ingår personer från olika frivilligorganisationer med en sammanlagt mycket
bred kunskap. Civilförsvarsförbundet planerar och genomför utbildningen för FRG.
Ju mer vi är förberedda och ju mer vi kan om hot och risker, desto bättre klarar vi oss
– både som individer och tillsammans.

 

Vi informerar

Vi ger tips och råd om säkerhet i vardagen. Är du bra förberedd i vardagen klarar du
även kriser bättre. Mycket kan förebyggas med enkla medel. En del av tipsen hittar
du på vår webbplats. Fler tips får du på våra kurser.

 

Vi stöttar

Genom akutgrupper och regionala förstärkningsresurser kan vi stötta upp vid evenemang
och situationer där kommer och länsstyrelser kan behöva extra hjälp.

Våra uppdrag får vi från statliga myndigheter, kommuner och regioner samt organisationer.

 

 

Tillsammans skapar vi ett säkrare och tryggare samhälle. Bli medlem!