Skåningar bäst på kurs om skydd och krishantering

Genom att delta i kursen ”Säkerhet till vardags och vid kris” ökade drygt 11 900 skåningar sina kunskaper i personlig säkerhet under 2008. Därmed ligger de högst i länsstatistiken över antalet personer som valt att minska sin sårbarhet, förebygga vardagsolyckor och lära sig hantera kriser, rapporterar Civilförsvarsförbundet. Merparten av alla olyckor, 80 procent, inträffar i våra vardags- och fritidsmiljöer. Kursdeltagarna lär sig förebygga de vanligaste vardagsolyckorna och att hitta och åtgärda risker i och omkring bostaden. Inte minst viktigt är att förebygga fallolyckor, den vanligaste typen av olyckor med dödlig utgång. Varje […]

Läs mer… from Skåningar bäst på kurs om skydd och krishantering

Regeringen bör inte nöja sig med att ompröva värnplikten

Försvarsministerns aviserade omprövning av tillämpningen av värnplikten är i rådande säkerhetspolitiska läge eftersträvansvärd. Civilförsvarsförbundet har vid flera tillfällen argumenterat för det som nu är på väg att ske. Det gjorde förbundet bl.a. i skriften ”Dags för människan i samhällets krishantering” (2005). – Civilförsvarsförbundet hoppas att regeringen inte nöjer sig med omprövning av värnplikten. Vi tycker att den ocks§ ska ta ställning till om det är bra för v§rt samhälle, att frivilliga alltid är sistahandslösningar när utsatta lägen ska förebyggas och […]

Läs mer… from Regeringen bör inte nöja sig med att ompröva värnplikten

Knivsta säkraste kommunen – Sorsele farligast?

Antalet personer som vårdas i slutenvård efter en oavsiktlig skada varierar stort mellan landets kommuner. Det framgår av materialet ”Öppna jämförelser, trygghet och säkerhet” från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Sannolikheten att råka ut för en skada som kräver sjukhusvård är tre gånger större i Sorsele än i Knivsta. Fallolyckor är den största skadeorsaken. Varje år söker ca 700 000 personer vård till följd av olyckor. 100 000 av dem behöver vård på sjukhus under minst ett dygn. Knivsta har det lägsta […]

Läs mer… from Knivsta säkraste kommunen – Sorsele farligast?

Säkerheten angår alla

Dagens rapport från försvarsberedningen innehåller – utöver den säkerhetspolitiska bedömningen – en slutsats som kan ha en avgörande betydelse för Sveriges krisberedskap. Därför måste slutsatsen få ett tydligt genomslag i den fortsatta hanteringen av rapporten. Försvarsberedningen slutsats är att ”den nationella krisberedskapen angår alla nivåer i samhället; individer, företag och arbetsplatser, kommuner och län liksom landets politiska ledning. En fungerande krisberedskap kräver medvetenhet om det personliga ansvaret och kunskap på alla nivåer om hur man snabbt och effektivt agerar i […]

Läs mer… from Säkerheten angår alla

Frivilligutredning motverkar sitt syfte

Det är utmärkt och fullkomligt begripligt att regeringen vill skaffa sig ett förhållningssätt till det som idag kallas frivillig försvarsverksamhet. Behovet av att anpassa samhällsskyddet och krisberedskapen, som tidigare vilat enbart på det militära hotets grund, är stort. Det är mer aktuella hot och risker som måste vara utgångspunkten – även för befolkningens egna insatser inom detta område. Utredningen konstaterar att frivilliga försvarsorganisationer generellt sett är en kostnadseffektiv lösning för samhället. Ändå vill utredningen, som ett av sina förbättringsförslag, slopa […]

Läs mer… from Frivilligutredning motverkar sitt syfte

Vinnare eller förlorare om hjärtat stannar

  Särskilt viktigt är det för den som drabbats av plötsligt hjärtstopp – den idag vanligaste dödsorsaken. Om hjärtat startas igen inom de första fem minuterna har den drabbade stor möjlighet att klara sig. Möjligheten till snabb ambulanshjälp varierar mycket mellan landets kommuner. Det framgår av rapporten ”Öppna jämförelser trygghet och säkerhet”  som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nu publicerat. Bor man i Fagersta har man bäst möjlighet i landet att klara ett hjärtstopp. Där kan ambulansen vara på plats på i genomsnitt 7 […]

Läs mer… from Vinnare eller förlorare om hjärtat stannar

Hjärta att hjälpa – publika hjärtstartare räddar liv

Internationella hjärtdagen 28 september ”hjärta att hjälpa”: publika hjärtstartare som räddat liv. På drygt 200 platser runt om i landet har invånarna numera nära till en hjärtstartare och kan därmed känna sig tryggare om någon drabbas av plötsligt hjärtstopp. Apparaterna har placerats ut av Civilförsvarsförbundet, som driver den riksomfattande kampanjen ”hjärta att hjälpa”. För den som drabbas av plötsligt hjärtstopp ökar möjligen att överleva med upp till 70 procent om en hjärtstartare används snabbt. Hjärtstartarna har redan räddat minst tre […]

Läs mer… from Hjärta att hjälpa – publika hjärtstartare räddar liv

Säkrare hjärta nu på mer än 200 platser

  Det är Järfälla civilförsvarsförening som tillsammans med Järfälla kommun sett till att apparaten köpts in. För den som drabbas av plötsligt hjärtstopp ökar möjligen att överleva med upp till 70 procent om en hjärtstartare används snabbt. Med aktiviteten ”hjärta att hjälpa” satsar Civilförsvarsförbundet på att sprida hjärtstartare (defibrillatorer) runt om i landet. Målet är att det ska finnas minst en apparat i varje kommun och att bidra till att antalet personer som överlever ett plötsligt hjärtstopp ska öka till […]

Läs mer… from Säkrare hjärta nu på mer än 200 platser

Hitta Vilse har lärt mer än en halv miljon barn klara vilsesituation

Hitta Vilse är en kurs i friluftssäkerhet för barn mellan 4 och 10 år, som ryms inom Civilförsvars­förbundets barnsäkerhetskoncept. Sedan starten 1994 har mer än 500 000 barn gått kursen. Syftet är att ge vuxna och barn viktiga kunskaper om människors sårbarhet när man vistas i naturen. De får också lära sig hur de ska gå tillväga om någon kommer bort. Barnen får lära sig Vilses tre regler: stanna på en plats, se till att synas och höras, och hålla sig […]

Läs mer… from Hitta Vilse har lärt mer än en halv miljon barn klara vilsesituation

Civilförsvarsförbundet ökar säkerheten på Östersjön

Kl 9.54 måndagen den 1 september 2008 ljöd varningssignalerna ombord på Viking Lines fartyg Cinderella. Branddörrar stängdes och meddelande gick ut om att brand utbrutit på fartyget. Samtliga passagerare, uppmanandes att bege sig till fartygets samlingsstationer, där flytvästar delades ut. Livbåtar sattes i beredskap. Någon timme senare meddelades att passagerarna kunde återvända in i fartyget. Scenariot utspelades i en fullskalig utrymningsövning under en kryssning där Civilförsvarsförbundet chartrat båten för ett event. Övningen var unik på så sätt, att den genomfördes med samtliga passagerare. Cinderellas personal övar regelbundet säkerheten […]

Läs mer… from Civilförsvarsförbundet ökar säkerheten på Östersjön

VACPE – nytt forum för samverkan mellan Europas frivilliga inom samhällets krisberedskap

Likaväl som EUs medlemsländer utvecklar sin förmåga att bistå varandra vid kriser och katastrofer, måste de ideella organisationer som bidrar till samhällets säkerhet och krisberedskap också utveckla sin samverkansförmåga. Det var utgångspunkten när Civilförsvarsförbundet, danska Beredskabsforbundet och estniska Befolkningsskyddssällskapet den 13-15 juni genomförde samverkansmötet VAPCE i Roskilde för andra liknande organisationer i Europa. Mötet var det första i sitt slag. Fokus för mötet var naturkatastrofer och hur frivilligorganisationer kan bidra för att sådana, eller andra allvarliga händelser i samhället, ska […]

Läs mer… from VACPE – nytt forum för samverkan mellan Europas frivilliga inom samhällets krisberedskap