Att möta människor

Under veckan som gått har jag mött och pratat med många frivilliga krafter inom FRG som nu hjälper till under flyktingkrisen på olika håll i Sverige. Jag har på nära håll tagit del av människors engagemang och empati och sett hur människor kan göra skillnad. Frivillighetsorganisationernas tid är nu och vi behövs. En dam jag talade med berättade hur hon, efter sitt engagemang inom FRG, fått en helt annan bild av flyktingkrisen. Hon berättade för mig om sitt frivilliga arbete […]

Läs mer … from Att möta människor

Migrationsverket larmar om hjälp

Det finns inte tillräckligt med boenden till de asylsökande som kommer till Sverige. Migrationsverket larmar nu om en ohållbar situation och ett akut läge. ”Systemet är redan överbelastat och antalet som söker sig till Sverige ökar”, säger Mikael Ribbenvik, operativ chef för Migrationsverket i ett pressmeddelande.  […]

Läs mer … from Migrationsverket larmar om hjälp

Engagemang för de som flyr

Efter några månader på Sveriges Radio är jag tillbaka på Civilförsvarsförbundet några veckor för att arbeta med tidningen Civil. Ett stort fokus ligger på de insatser som Frivilliga resursgruppen gör för de människor som flyr till Sverige. Flera transitboenden har med hjälp av FRG tagits fram tillsammans med kommuner för att hjälpa människor. FRG som utbildas bland annat i första hjälpen och krishantering gör nu en stor insats, dels för människorna som flyr hit men också för Sverige. Jag blir rörd […]

Läs mer … from Engagemang för de som flyr

Sven Lindgren vald till vice ordförande för FOS

Sven Lindgren, förbundsordförande i Civilförsvarsförbundet, har i dagarna valts till vice ordförande för Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté, FOS, på nationell nivå. Ordförande är Annette Rihagen, tidigare rikslottachef och vice ordförande i FOS. FOS är en plattform för gemensamt agerande i gemensamma angelägenheter. Vi gratulerar Sven Lindgren till utnämningen. […]

Läs mer … from Sven Lindgren vald till vice ordförande för FOS