Vi följer aktivt händelseutvecklingen av Coronaviruset

Med anledning av Coronaviruset (Covid -19) vill vi gå ut med följande information.

Vi följer aktivt händelseutvecklingen genom att iaktta nyheter och rekommendationer från dessa sidor:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/coronavirus-wuhan-kina-januari-2020/

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/

 

Allmänna råd:

Här är en checklista om vad du själv kan göra för att undvika smitta:

  • Undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.