Norrköping genomför 72-timmars kampanj

Mat, vatten, värme, sömn och information är de fem grundbehoven. Under hösten kommer Norrköpings kommun att skicka ut en folder till alla kommuninvånare baserad på Civilförsvarsförbundets kampanj 72 timmar, hur man klarar sig i tre dygn om en större kris händer och vitala funktioner som mattransporter slutat fungera i samhället.

– Av samma orsaker som man har en förbandslåda hemma, behöver man också ha lite förnödenheter för att klara ett längre avbrott i infrastrukturen, sa Civilförsvarsförbundets utbildningschef Jan Alsander till Norrköpings tidningar, NT, som intervjuade honom om kampanjen.

Jan Alsander lyfte fram att högst upp på prioriteringslistan i en krissituation kommer samarbete och tillit:

– Hjälp varandra i sådana här lägen. Var ödmjuk och hjälp andra människor så mycket som du kan. Det är det bästa sättet att klara sig själv på, sa han till NT.

Läs artikeln i Norrköpings tidningar: Länk

Foto: Nick Hubbard/Flickr