Nationell kampanjvecka för att förebygga fallolyckor

Under vecka 40 genomför Socialstyrelsen kampanjen ”Balansera mera” med tips och råd Tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen.

Tema för kampanjen är mat, motion och mediciner allt med syftet bättre balans.

  • Mat. Äta näringsriktigt för att inte tappa balansen
  • Motion. Balansträna och motionera för att få bättre balans
  • Medicin. Se över läkemedel för att inte tappa balansen

 

På kampanjsidan finns mer information: http://www.socialstyrelsen.se/balanseramera

 

Kampanjen drevs tidigare av MSB men har nu övergått till Socialstyrelsen. Dock är det samma projektledare som tidigare, Inger Mörk, som nu bytt arbetsplats.