Människor som är emot tiggeri ger mer än de som är för

DN/Ipsos har i Stockholm mätt inställningen till tiggeri. En intressant slutsats är att människor som anser att tiggeri är fel väg att hjälpa fattiga människor i större utsträckning skänker pengar till de fattiga än människor som tycker att det är rätt väg att hjälpa fattiga.

Var tredje stockholmare ger pengar till tiggare minst en gång i månaden. Ytterligare tio procent uppger att man ger pengar en gång per år eller mer sällan. Yngre människor och människor med kvinnlig könsidentitet ger pengar oftare än övriga.

Hela undersökningen kan läsas här: http://ipsos.se/sites/default/files/pdf/DN-Ipsos_Stockholm_Tiggeri_151008.pdf