Snabbare med dynamiska räddningsinsatser

Dynamisk resurshantering, DRH, är något som nu används på tre platser i landet av räddningstjänsten. Igen manuell bedömning görs längre av vilka resurser som ska skickas utan systemet hittar de som är närmast olycksplatsen och lämpade för insats.

Fysiska gränser för ett räddningstjänstområde har heller ingen betydelse längre. Finns det en räddningstjänst bil ”på fel” sida av gränsen men ändå närmare olycksplatsen kallas den ut. Även fordon som är ute på övning kallas nu ut, vilket inte alltid skedde tidigare.

– DRH har lyckats förändra ett stelbent system som tidigare inte tog hänsyn till de faktiska positionerna på resurserna. Nu kommer rätt hjälp snabbare fram till de som behöver den, säger Ellinor Fransson, brandingenjör på Medelpads räddningstjänstförbund, till tidningen SOS.

SOS Alarm tog fram DRH-systemet 2014. Beställningen kom från räddningstjänsterna i Sverige som ville ha ett mer flexibelt system. Systemet infördes först hos Räddningstjänsten Väst i kommunerna Falkenberg och Varberg följt av Södertörns Brandförsvarsförbund. Västernorrland blev det första län som helt och hållet gick över till DRH.

I DRH finns inte bara alla räddningstjänstens resurser utan även deras förmågor och positionerna fås genom GPS.

I Medelpads räddningstjänstförbund har man gått ett steg längre och i åtta byar bildat grupper med frivilliga privatpersoner. De kallas för ”förstärkta medmänniskor” och ingår i DRH-systemet. De kan hjälpa till med att påbörja släckningsarbete eller ge första hjälpen tills dess att räddningstjänstens resurser når fram.

 

Foto: Flickr/Niccolò Caranti. Bilden tagen i ett annat sammanhang på annan plats.