Behovet av holism

Holism är en åskådning, eller vetenskaplig inriktning, som innebär att man fokuserar på helheter, inte bara detaljer. Jag strävar alltid efter så bra helhetslösningar som möjligt. Det är också vad jag förväntas göra som generalsekreterare. I min funktion försöker jag därför att lägga förslag och agera utifrån vad som är bäst för hela Civilförsvarsförbundet. Det är inte alltid enkelt att göra detta, men det är nödvändigt.