Ansvar för vad?

Allt oftare lyfts den enskildes ansvar i krisberedskapen fram av både politik och myndigheter. Vilket ansvar, frågar jag mig? Det finns ingen lag som tydliggör vad du och jag är ansvariga för i krisberedskapen. Det finns visserligen vissa skrivningar i lagen om skydd mot olyckor, men dessa täcker inte in naturhändelser, terrorhandlingar och annat elände som inte är olyckor. Klarlägganden behövs därför. Som enskilde medborgare är vi i stor utsträckning villiga att bidra till samhällets förmåga. Det visar Civilförsvarsförbundets erfarenheter. Men vi behöver konkret få veta vad vi har ansvaret för. En hel del av oss behöver också viss hjälp med hur vi ska gå tillväga för att kunna vara ansvarstagande. Den hjälpen stavas information och utbildning.