Intensifierat arbete mot terrordåd

Säkerhetspolisens arbete med att hitta personer som kan ha för avsikt att begå terrordåd har intensifierats. Terrordåden i Frankrike anses vara en av anledningarna.

Isis framfart, terrordåden nu senast i Frankrike och ett osäkert läge i Mellanöstern har fått Sveriges säkerhetspolis att intensifiera arbetet med att försöka hitta personer som har för avsikt och förmåga att begå terrordåd i Sverige eller mot svenska intressen utomlands. Detta görs bland annat genom ett nära samarbete med Polismyndighetens nationella operativa avdelning.

– Det stämningsläge som nu uppstått, när det hänt flera saker på kort tid, ökar naturligtvis vikten av ett bra underrättelseläge. Därför lägger vi nu stor vikt vid att få in information och vidta åtgärder, säger Anders Kassman, operativ chef vid Säkerhetspolisen.

Säkerhetspolisen har idag ett nationellt ansvar för att bekämpa terrorism och de samarbetar även med andra parter. Ett viktigt samarbetsforum är Samverkansrådet mot terrorism där 14 svenska myndigheter arbetar för att motverka och hantera terrorism. En annan viktig samarbetspartner är Nationellt centrum för terrorhotbedömning. Där arbetar personal från Säkerhetspolisen, Försvarets radioanstalt och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten med att göra strategiska bedömningar av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen på kort och lång sikt. De tar även fram analyser av händelser i vår omvärld som kan komma att beröra Sverige och svenska intressen.

Läs mer om säkerhetspolisens arbete mot terrordåd i Sverige.