Den lokala närvarons betydelse

Att kunna organisera och bedriva lokal verksamhet är en oöverträffad styrka i många sammanhang. Det gäller inte minst ett så viktigt behovsområde som människors skydd och säkerhet, det som Civilförsvarsförbundet sysslar med. Finns man lokalt, då finns man där människorna finns i sin vardag. Det underlättar för dem vi är till för – människorna.

Lokalt är det lättare att frigöra resurser och kreativitet för att hitta praktiska lösningar på förutsedda eller redan uppkomna problem och behov. Men lokal verksamhet behöver inom skyddet och säkerheten vid behov kunna länkas samman med regional verksamhet och även nationell verksamhet. Lokal verksamhet behöver också stödas på annat sätt. Därför behövs det en infrastruktur som stöder den lokala verksamheten med fokus på ändamålsenliga resultat.