Positiv medlemsutveckling i Civilförsvarsförbundet

Civilförsvarsförbundet har hittills i år en positiv medlemsutveckling. Ett nytillskott med drygt 1 800 medlemmar under året gör att vi just nu har en nettoökning med nästan 200 medlemmar. Det totala medlemsantalet är
19 385. Med andra ord finns det en hel del människor att ta vara på för kommuner och statliga myndigheter utifrån medborgarnas behov av skydd och säkerhet.

Civilförsvarsförbundet finns för att göra detta praktiskt möjligt. Självklart är det i första hand en uppgift för Civilförsvarsförbundets alla befintliga funktionärer att ta vara på alla medlemmar – nya som gamla – och kanalisera deras kompetens och engagemang till skyddet mot olyckor, krisberedskapen och det nya civila försvaret (som vi kanske får uppleva).