72-timmar ger grundläggande kunskap i krisberedskap

På senare tid har vi haft stormar, översvämningar, föroreningar av dricksvatten och elavbrott på flera platser i Sverige och i slutet av augusti drabbades vi av den stora skogsbranden i Västmanland. Starka upplevelser och tragiska händelser som bidragit till att öka vår medvetenhet om hur sårbara vi och vårt samhälle är. Under hösten 2014 genomför nu Civilförsvarsförbundet, på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, informationssatsningen 72-timmar.  Under cirka en timme ger vi grundläggande kunskap om kommunens krisberedskap och lär hur kommunens medborgare själva kan hantera konsekvenserna av en kris.
Utbildningen genomförs i hela landet av våra specialutbildade informatörer och är kostnadsfri. Mera information om informationssatsningen fås på civil.se/72-timmar, där intresseanmälan till utbildningen även kan göras. Informationssatsningen 72-timmar är marknadsförd till kommuner, organisationer, föreningar, skolor, trossamfund och studieförbund.