Den största skogsbranden i mannaminne

Branden i Bodträskfors år 2006 var mycket stor. Det sägs att den pågående branden i Västmanland nu är större. Men jämförelsen är förstås ointressant, det är ingen tävling. Den visar emellertid hur verkligheten ser ut.

Jag lider med människorna som redan har drabbats eller riskerar att drabbas. Jag hyser stor respekt för och sympati med alla de människor som – i vissa fall med fara för eget liv – sliter för att få branden under kontroll i syfte att därefter släcka den. Jag gläds samtidigt inombords åt den påtagliga medmänsklighet och omtanke som åtskilliga människor och företag visar prov på. Det visar på möjligheter som inget samhälle kan undvara.

Just nu måste alla fokusera på att skydda och rädda liv, hälsa, egendom och miljö. Det är nödvändigt att resurserna kan synkroniseras av räddningsledningen. I ett efterföljande skede finns det anledning att gemensamt samla ihop oss och fundera över vilka lärdomar denna kris har lämnat efter sig.