Vi oroar oss mer för olyckor än brist på vatten

Vi oroar oss mer för olyckor än brist på vatten. Den slutsatsen drar MSB i sin årliga undersökning om svenskarnas inställning till beredskap samt försvars- och säkerhetspolitik.

Resultatet visar att vi oroar oss mer för olyckor och terroristattacker än brist på vatten och livsmedel. Endast två procent känner oro för att drabbas av livsmedels- eller dricksvattenbrist.

– Att vi hyser stor tilltro till samhället är i sig bra, men kan bli problematiskt om det får till följd att människor inte förbereder sig själva mentalt eller praktiskt. Bristsituationer kan uppstå även i dagens moderna samhälle konstaterar Thomas Gell, enhetschef på MSB.

Kanske bör vi uppmärksamma att dricksvattnet på flera håll i landet blivit förorenat, nu senast i Örebro där avloppsvatten från en toalett i själva vattenreservoaren läckt ut till dricksvattnet.
I Kallinge i Blekinge upptäcktes ett läckage av kemikalier i dricksvattnet i december ifjol.
I såna situationer är det bra om man har en beredskap.

Tips på hur man förbereder sig vid vattenstopp:

https://msb.se/Templates/Pages/NewsPage.aspx?id=12043&epslanguage=sv

 

Text: Anneli Levin