Grundläggande utbildning i Svensk krisberedskap

NY KURS. Kursen grundläggande utbildning i Svensk krisberedskap ger under tre dagar deltagarna grundläggande kunskaper om organisation, ansvar, författningsregler och resurser inom det svenska krishanteringssystemet på lokal, regional och central nivå. 

Kursen riktar sig i första hand till sådana medlemmar som förutsätts komma att få viktiga roller i detta system antingen som medlemmar med avtal vilka knyter dem till viktiga befattningar i systemet eller till funktionärer hos organisationerna vilka förutsätts komma att syssla med frågor som har att göra med krisberedskap.

Kursen vänder sig till medlemmar i alla frivilliga försvarsorganisationer och genomförs regionalt och kopplas till det län där den genomförs. Därför är det viktigt att du som deltagare i första hand kommer från det län i vilket kursen genomförs.

Under år 2013 genomförs kursen i följande län: Västerbotten, Skåne, Västra Götaland, Dalarna och Halland

Anmäl dig här