Risk och säkerhet på arkitekturmuseet

Designer Onkar Kular har tillsammans med arkitekten Inigo Minns förvandlat en del av arkitekturmuseet till en risk- och säkerhets anläggning. Utställningen kallas Riskcenter och invigdes den 21 mars med Civilförsvarsförbundet som en av deltagarna.

Utställningen definieras enligt arkitekturmuseet på följande sätt: ”Det här är ett pedagogiskt och upplevelseorienterat projekt om risk och säkerhet som direkt riktar sig till barn. Men det är också en utställning som syftar till att belysa och diskutera samtida designpraktik.”

Civilförsvarsförbundet fanns på plats under invigningen och visade upp hur man genomför Första hjälpen. En annan aktör som fanns på plats och visade Hjärt-lungräddning var SMS-livräddare.

Besök arkitekturmuseet.se

Se bilder från invigningen:
(klicka på bilderna för större)

Ulrika Hammargård från Civilförsvarsförbundet visar hur man gör Hjärt-lungräddning
Ulrika Hammargård från Civilförsvarsförbundet visar hur man gör Hjärt-lungräddning
David Fredman från SMS-livräddare visar hur man gör om någon sätter i halsen
David Fredman från SMS-livräddare visar hur man gör om någon sätter i halsen
Ulrika och David visar Hjärt-lungräddning och Första hjälpen för några av de yngre besökarna
Ulrika och David visar Hjärt-lungräddning och Första hjälpen för några av de yngre besökarna

Foto: Anders M Johansson
Text: Joel Sundberg