Olycksfallen: En särskild utmaning

Jag har tidigare tagit upp det ökande antalet olyckor i Sverige. En särskild utmaning i det sammanhanget är att de människor, som mest av alla råkar ut för olyckorna, själva lever i utsatta situationer och också själva bidrar till olyckorna. Det innebär att hänsyn måste tas till deras egna möjligheter att agera olycksfallsförebyggande. Därmed inte sagt att de saknar egna resurser och möjligheter att ta ansvar för i sin och andras säkerhet, men det behövs insatser utöver de vanliga för att detta ska bli verklighet.