En liten insats som gör stor nytta

Ett trendbrott har skett i ökningen av organdonatorer. Sedan förra året minskar nu antalet donatorer. Folk lider i onödan. Därför utmanar nu Civilförsvarsförbundet Sveriges frivilligorganisationer med målet att fler människor ska ta ställning för organdonation.

Läs mer i pressmeddelandet: https://civil.se/blog/2012/10/05/folk-lider-i-onodan-civilforsvarsforbundet-utmanar-sveriges-frivilligorganisationer-for-att-fler-ska-ta-stallning-for-organdonation/

eller anmäl dig direkt till donationsregistret: http://www.socialstyrelsen.se/donationsregistret/anmalan