Energiinformation och Blackout för lärare

Den 24-25 september genomfördes rikskonferensen Tekniken i skolan av Linköpings universitet i Louise De Geer Konsert & Kongress, Norrköping. Konferensen riktade sig till lärare med fokus på teknik och naturvetenskap. Civilförsvarsförbundet fanns på plats och informerade om energiinformation och blackout.

Under de två dagarna genomfördes ett stort antal seminarier och under rasterna hade deltagarna möjlighet att besöka någon av de många utställare som fanns på plats för att göra reklam för sin verksamhet. Civilförsvarsförbundet deltog med en utställning och ett seminarium genom Carina Brage, instruktör från Linköping, och förbundets utbildningschef Jan Alsander. Lärarna fick se och höra hur Energiinformationen och krishanteringsspelet Blackout kan användas i skolan och hur verksamheten kan knytas till skolans nya läroplan LGR 11.

Det sistnämnda är särskilt viktigt eftersom skolans uppdrag är omfattande och det är mycket som skolan ska hinna med och klara av. Kan man då visa att det man erbjuder faktiskt är ett stöd till skolan då det gäller att nå läroplanens mål, ja då är förutsättningarna att ”komma in” i skolan betydligt större.

Både Blackout och Energiinformationen fick stor uppmärksamhet. Lärarna tog tacksamt emot erbjudandet om att få hjälp av en spelledare eller instruktör från Civilförsvarsförbundet när det gäller undervisningen i energifrågor.

Läs mer om blackout

Text och bild: Jan Alsander