Civilförsvarsförbundet i Almedalen

Almedalsveckan 2012 innebär för Civilförsvarsförbundets del att fyra unga volontärer från förbundet visar allmänheten ett smakprov på förbundets mångsidiga arbete för ett säkrare och tryggare Sverige. Därutöver är det information, opinionsbildning och nätverkande som gäller för förbundets del.

Samtal har i dessa syften genomförts med flera riksdagsledamöter inom riksdagens försvarsutskott och med försvarsministern. Vi har också träffat vd för SOS Alarm AB samt med delar av MSB:s ledningsgrupp. Tillsammans med ordföranden í Sveriges kommuner och landsting (SKL) har vi samtalat om kommunerna och frivilliga förstärkningsresurser samt behovet av en ökad fokusering på den civila beredskapen som en del av ett refomerat totalförsvar. Därutöver har ett stort antal kontakter av kortare slag tagits under tre dagar, eftersom många av dem som Civilförsvarsförbundet har anledning att kommunicera med faktiskt är på plats. Dessa kontakter innefattar inte minst andra idéburna aktörer.

Exakt vad som kommer ut av dessa samtal är det alltför tidigt att uttala sig om. Det krävs efterarbete både av oss själva och av andra. Men med tanke på framtiden skulle jag inte vilja vara utan de förda samtalen.

Det finns många föreställningar om Almedalsveckan. Alla som tycker något har inte varit där.Tveklöst är det så att den tar sig olika uttryck för olika deltagare. Jag kan dock försäkra Civilförsvarsförbundets medlemmar att det för vår del har varit ganska tidiga morgnar och inga sena kvällar. Något annat fungerar inte med om man med huvudet på skaft ska klara att föra kvalificerade samtal.

Men nu är jag trött och går om några timmar på fyra veckors sommarsemester.

Ni som har vägarna förbi kan tisdagen den 10 juli mellan klockan 12-17 passa på att besöka Sjösäkerhetsdagen vid Torpöns färjeläger i södra Östergötland. Det är en dag med fokus på vatten och säkerhet. Arrangörer är fyra kommuner i samverkan med Torpöns Färjeläge och Civilförsvarsförbundet.

En trevlig och säker sommar tillönskas alla läsare!