Ny studie: Folk drabbas inte av panik

En studie från Misse Wester, riskforskare vid KTH, tyder på att folk inte drabbas av panik vid en krissituation. Forskningen visar även att svenska kriskommunikatörer tror att folk drabbas av panik och jobbar därefter när de ska hantera kriser.

Målet med studien var att undersöka vilka fördomar som finns. Enligt Misse baseras stor del av krishantering på gamla militära strategier och man ser ofta allmänheten som ett hot istället för en tillgång.

Risken finns också att kriskommunikatörerna drar sig för att varna allmänheten vid olika risker eftersom man tror att folk kommer att bli rädda i onödan.

Ett exempel är orkanen Katrina i New Orleans. Där blev krishanteringen en militär fråga och de slog en järnring runt staden. Utegångsförbud infördes för att undvika att folk skulle börja plundra hus och affärer.

Avsikten var att förhindra bråk men följden blev att konflikter skapades och folk gjorde uppror eftersom de inte fick röra sig fritt och ges möjligheten att rädda andra.

Läs mer om Misse och hennes studie på kth.se: http://www.kth.se/aktuellt/nyheter/folk-drabbas-inte-av-panik-1.319373

Text: Joel Sundberg