Vårdnäs FRG årets Tryggvestipendiat

Engagemanget i Vårdnäs Frivilliga Resursgrupp gjorde att man i år blev tilldelad Tryggvestipendiet. Stipendiet instiftades 2001 av stångåstaden i samband med Tryggvedagen. Målsättningen är att uppmärksamma trygghetsskapande insatser i flerbostadsområden.

Tryggveakademins Motiveringen till priset lyder:
Den nya frivilligheten där det personliga engagemanget skapar en bro mellan samhällets förmåga och den enskildes behov.

Priset bestod av en keramikbjörn, ett diplom och ett presentkort som delades ut den 26 september i Linköpings stadshus.

Text Joel Sundberg
Foto: Lasse Hejdenberg