FRG-övning i Borlänge

Foto: Jannike Wåhlberg
FRG-övning i Borlänge, sätter upp tält.
FRG övning i Borlänge, vattentanken.
FRG övning i Borlänge, FRG-tränare
Foto: Torsten Bladlund,
Borlänge kommun

När Borlänge kommun den 7 maj genomförde utbildning med sin frivilliga resursgrupp såg man inte bara till att Borlänges FRG fick se Combo Aqua-tankarna utan man bjöd även in kommuner och FRG-medlemmar från angränsande län.

Sammanlagt deltog ett 90-tal FRG-medlemmar från Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Värmland och Södermanland. Kommunerna och de frivilliga resursgrupperna fick möjlighet att bekanta sig med den förnämliga utrustningen, som livsmedelsverket köpt in för kommunerna att låna vid större kriser.

Under dagen visade och informerade man om vattentankarna och FRG-medlemmarna övade på att montera och ta isär vattentankarna och fick även information om ”skogstoan” och ett mobilt reningsverk. Vattentankarna finns i sommar- och vintervarianter och lagras på sex platser i landet.

Borlänge kommun övade även sin FRG separat där man efter genomgången av vattentankarna åkte till Norr Amsberg och upprättade ett tillfälligt informationsställe samt spred information till boende i byn.

Scenariot var att dricksvattnet hade blivit förorenat och att de boende därför måste informeras om att koka kranvattnet. Ett mycket aktuellt scenario med tanke på att FRG i Skellefteå under tiden som utbildningen genomfördes var i full gång med att hjälpa kommunen att förse förskolor med friskt vatten.

Dagen var mycket lyckad tyckte alla inblandade.