Ungdomsrådet på civil.se

Nu har ungdomsrådet en egen sida på civil.se. Där finns fakta om de som är med i ungdomsrådet, nyheter och information om deras arbete samt kontaktuppgifter. Rådet består av 8 stycken ungdomar.

Ungdomsrådet blev valt på ungdomslägret i Villingsberg tidigare i år. Meningen med rådet är att de ska vara med och påverka utvecklingen i Civilförsvarsförbundet samt själva ha möjligheten att utforma aktiviteter.

Deras sida hittar du under Barn, unga -> Ungdomsrådet