Bäst krisberedskap i Mjölby

Årets krisberedskapskommunBäst krisberedskap i Mjölby

– Mjölby kommun tar krisberedskap på allvar

I ett samhälle där vi alla är beroende av att infrastruktur i form av el, vatten och värme fungerar är aktiv krisberedskap från kommunens sida nödvändig.

Mjölby kommun har på flera sätt visat att man tar krisberedskap på allvar. Därför tilldelas den i år Civilförsvarsförbundets hedersutmärkelse ”Årets krisberedskapskommun”.

Motiveringen är bland annat: ”Mjölby har genom ett målinriktat arbete skapat en väl fungerande organisation för att hantera kriser och extraordinära händelser. Man har med stor kunskap och på ett förtjänstfullt sätt lyft fram krishanteringsfrågorna och genomfört många goda exempel och konkreta åtgärder för att stärka den enskilde individen och göra kommuninnevånarna delaktiga för att på så sätt öka tryggheten och säkerheten för var och en.”

– Mjölby kommun är helt rätt ute vad gäller säkerhetsarbetet. De har kommit långt och är väl medvetna om att det här är en viktig satsning för kommuninvånarnas bästa. De är en värdig mottagare av utmärkelsen ”Årets krisberedskapskommun”, säger Civilförsvarsförbundets generalsekreterare Anders M. Johansson.

För mer information, kontakta: Anders M. Johansson, generalsekreterare Civilförsvarsförbundet, 070-647 60 95.

Årets krisberedskapskommun utses av Civilförsvarsförbundets styrelse. Kommuner som fått utmärkelsen, tidigare kallad Årets beredskapskommun är (i kronologisk ordning): Östra Göinge, Borås, Örnsköldsvik, Gagnef, Täby, Vetlanda, Västerås, Vingåker, Jönköping, Lund, Sollentuna, Bjurholm, Ovanåker, Kristianstad, Växjö, Värnamo, Falun, Linköping, Strömstad och år 2009 Mjölby.

Civilförsvarsförbundet arbetar för ett säkrare samhälle för barn och vuxna. Förbundet har en omfattande kursverksamhet som bidrar till att höja säkerhetsmedvetandet. Deltagarna får lära sig att klara olyckor men även krislägen som längre elavbrott, förorenat dricksvatten, längre tids isolering eller nödsituationer utomhus. Förbundet ger också tips och råd om säkerheten i vardagen, hjälper kommuner vid krissituationer genom så kallade frivilliga resursgrupper samt bedriver ett aktivt arbete för att placera ut hjärtstartare runt om i landet. Civilförsvarsförbundet har fler än 20 000 medlemmar organiserade i lokalföreningar över hela landet.