Rätt kunskap gör barn trygga i naturen

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) konstaterar i en undersökning, att allt färre barn vågar vistas i skogen. Andelen som gör det har minskat med en tredjedel bara på ett par decennier. Rädslan att gå vilse är en framträdande orsak.

– Det är tragiskt att barn ska behöva vara så rädda för att gå vilse, att de inte vågar vistas i skog och mark. Det behöver inte vara så. Det finns enkla åtgärder som hjälper både barn och vuxna att känna sig säkra och ”göra rätt” när man är ute i naturen. Civilförsvarsförbundets ”Hitta Vilse”-utbildning är ett väl fungerande stöd för både barnen och deras föräldrar. Det säger Anders M. Johansson, generalsekreterare i Civilförsvarsförbundet.

Civilförsvarsförbundet har erbjudit ”Hitta Vilses” välgrundade och praktiska råd till barn och föräldrar i mer än 15 år och nått närmare en miljon barn under den tiden. ”Hitta Vilse” blev så populär att Räddningsverket tog till sig konceptet, så att Civilförsvarsförbundet kunde erbjuda barnen det genom att utbilda deras lärare. Dessa kunde därefter själva arbeta vidare tillsammans med barnen. I skolan finns ju alla barn och kunskaper behöver repeteras.
På formella grunder drog Räddningsverket för ett par år sedan tillbaka den möjligheten. Nu måste Civilförsvarsförbundet ta betalt för kursen. Det är visserligen fortfarande möjligt att få kursen kostnadsfritt, om den genomförs utanför förskolans eller skolans ram. Även om kostnaden är låg hindrar detta många skolor från att låta ”Hitta Vilse” höja säkerheten för barnen, personalen och föräldrarna.

– För barnens skull hoppas jag att den nya Myndigheten för samhällsskyddoch beredskap (MSB), som ersatt bland annat Räddningsverket, klarar av att tänka om utifrån nya insikter, säger Anders M. Johansson.
Hitta Vilse passar barn i åldrarna 4 – 10 år.

För ytterligare information kontakta generalsekreterare Anders M. Johansson, Civilförsvarsförbundet, tel 070 647 60 95
Gunilla Ekholm, informationschef, Civilförsvarsförbundet, tel 070 540 15 65