Säkrare hjärta nu på mer än 200 platser

 

Det är Järfälla civilförsvarsförening som tillsammans med Järfälla kommun sett till att apparaten köpts in. För den som drabbas av plötsligt hjärtstopp ökar möjligen att överleva med upp till 70 procent om en hjärtstartare används snabbt.

Med aktiviteten ”hjärta att hjälpa” satsar Civilförsvarsförbundet på att sprida hjärtstartare (defibrillatorer) runt om i landet. Målet är att det ska finnas minst en apparat i varje kommun och att bidra till att antalet personer som överlever ett plötsligt hjärtstopp ska öka till 30 procent inom fem år.

Varje år drabbas 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus – en i timmen. 95 procent avlider om man inte får igång hjärtat inom tio minuter. Ofta tar det längre tid för en ambulans att nå fram. Chansen att överleva minskar med 10 procent för varje minut. Ju större tillgång till hjärtstartare, desto större sannolikhet är det att en person som befinner sig inom ett hyggligt avstånd från en sådan apparat kan räddas. Den kan skötas av en lekman.

I och med placeringen i kommunalhuset har Järfälla Civilförsvarsförening hittills medverkat till att 11 hjärtstartare placerats ut i kyrkor, församlingshem och begravningskapell i kommunen samt på IKEA Barkarby, Gällöfsta konferens, Barkarby Gård, Megacon Produktion AB samt Stockholms Stadsteater. I anslutning till utplaceringarna erbjuder Civilförsvarsförbundet även utbildning i HLR och D-HLR (hjärt- och lungräddning med defibrillator).

Hjärtstartaren överlämnas till kommunen den 15 september klockan 13.00 i kommunalhuset. Media är välkomna.

Järfälla kommun ser i projektet en bra möjlighet att måna om kommunens invånare.

– För oss är det viktigt att de många anställda och alla besökande järfällabor kan känna trygghet i kommunalhuset, framhåller kommunstyrelsens ordförande Eva Lennström.

Hon betonar också värdet i att många anställda gått Civilförsvarsförbundets utbildning i HLR och D-HLR.

– Flera av de hjärtstartare somplacerats ut runt i landet har redan hargjort nytta.Senast för någon månad sedan, då en man räddades på en campingplats med långt till ambulans. Utan hjärtstartaren skulle han inte överlevt. Det känns förstås väldigt bra, säger Civilförsvarsförbundets generalsekreterare Anders M. Johansson.

Mer information om ”hjärta att hjälpa” finns på: civil.se/hjarta och på www.jarfallacff.se

För mer information kontakta

Per Wallenthin, Järfälla civilförsvarsförening, tel 08 – 583552 38

Eva Lennström, kommunstyrelsens ordf, Järfälla Kommun, tel 08 – 580285 00

Gunilla Ekholm, informationschef,Civilförsvarsförbundet, tel 070 5401565