Hitta Vilse har lärt mer än en halv miljon barn klara vilsesituation

Hitta Vilse är en kurs i friluftssäkerhet för barn mellan 4 och 10 år, som ryms inom Civilförsvars­förbundets barnsäkerhetskoncept. Sedan starten 1994 har mer än 500 000 barn gått kursen.

Syftet är att ge vuxna och barn viktiga kunskaper om människors sårbarhet när man vistas i naturen. De får också lära sig hur de ska gå tillväga om någon kommer bort.

Barnen får lära sig Vilses tre regler: stanna på en plats, se till att synas och höras, och hålla sig varm. Under kursens gång tränar barnen på reglerna.

De vuxna behöver veta hur ett barn kan reagera i en vilsesituation och att det är viktigt att barn har rätt kläder och utrustning när man går ut i naturen. De får också lära sig att det är viktigt att larma tidigt när man upptäckt att ett barn har försvunnit.

För mer information kontakta

Jan Alsander, utbildningschef, tel 070 564 26 79Harry Sepp, utbildningskonsulent, tel 070 209 78 29

Länk till sidan om vår kurs Hitta Vilse