Förbundsstämma i November

Stämman planeras vara en fysisk stämma i Sollentuna.
Normalt brukar vi ju erbjuda medlemmar att följa med som observatörer för att själva få se hur processen ser ut ovanför huvudet på oss på lokalnivå, men pga pandemiläge mm står vi över den möjligheten detta året.
Hoppas att vi kan återuppta det nästa Förbundsstämma 2023.

Therese Karlsson från CFF Ronneby är ett av Distriktets ombud till stämman