Nytt samarbetsprojekt i Blekinge

Samarbete med FAK och Gränslös samverkan.

FRG Ronneby ska inleda ett samarbete med föreningen Gränslös samverkan och FAK.
Från båda håll är vi övertygade om att detta är något som kan komma samhället till gagn.

Målet är att vi till slut ska ha en gemensam bas i Ronneby där vi samlat transportresurser,
materiel och har ett gemensamt förråd mm.

Med start NU kommer vi att börja delta i varandras utbildningar och FRG Ronneby ska
försöka hjälpa till att få ordning på deras koktraktorkärra.

Detta kan bli starten till något mycket givande för båda parter och deltagare från båda
organisationerna har faktiskt redan löst en skarp uppgift tillsammans.
Vid nyårsfyrverkeriet i Ronneby deltog både FRG Ronneby och 2 pers från
Gränslös samverkan.

Läs mera om Gränslös samverkan på: http://www.granslossamverkan.se/
och om FAK på: http://www.fak.se/