beredd-3-2010

 

Nyhetsbrevet beredd - logotype

Beredd nummer 3 – 2010

Civilförsvarsförbundets nyhetsbrev för Sveriges beredskapssamordnare.

Hemvärnare går över till FRG
I nummer 5 – 2010 av Civil finns bland annat en artikel om ett 25-tal hemvärnssoldater som lämnar Hemvärnet och går över till Civilförsvarsförbundet och FRG. De prioriterar den lokala kopplingen och väljer därför de frivilliga resursgrupperna. Läs mer på https://civil.se/#/media/civil

Blodig slutövning med FRG i Umeå
Följ med när ett antal personer gör sin slutövning inför sitt engagemang i Umeås frivilliga resursgrupp. I nummer 5 – 2010 av Civil kan du läsa mer https://civil.se/#/media/civil

Hjärtsäker på 717 platser
Civilförsvarsförbundets kampanj för hjärtstartare, Hjärta att hjälpa, har nu bidragit till att 717 hjärtstartare placerats ut i landet. Civilförsvarsförbundet är den aktör som placerat ut flest hjärtstartare i Sverige. Har du förslag på var det skulle behövas en hjärtstartare? Gå in på https://civil.se/#/hjarta/Hjarta-att-hjalpa


Civilförsvarsförbundet är en idéburen, medlemsdriven organisation för säkerhet till vardags och vid kris. Vi finns för att utbilda, informera och hjälpa.Vill du prenumerera på nyhetsbrevet eller avbeställa din prenumeration?


Civilförsvarsförbundet |  Box 2034, 169 02 Solna | 08 – 629 63 60  | civil.seinfo@civil.se