Ny metod hjälper barn möta svåra händelser

Barn utsätts ständigt för intryck och upplevelser som kan verka skrämmande och otäcka. Bilder från krig, naturhändelser, terroristdåd och andra allvarliga händelser strömmar mot oss dagligen och ses även av barn, som ofta inte är förberedda och kan bli starkt berörda även om de inte är direkt drabbade. Men även vardagliga händelser kan skrämma eller beröra på djupet – skilsmässa, bästa kompisen flyttar, någon skadas allvarligt eller dör. Och även mycket svåra händelser kan drabba barn, direkt eller indirekt Civilförsvarsförbundet […]

Läs mer… from Ny metod hjälper barn möta svåra händelser

Civilförsvarsförbundet tipsar inför storm och snökaos

Nu är vi inne i den tid på året då meteorologerna ofta varnar för storm och snökaos i olika delar av landet. I ett sådant läge finns alltid risk för elavbrott, att nedfallna träd hindrar människor från att ta sig från sin bostad och att man inte som vanligt kan skaffa sådant man behöver, t ex mat. Det kan bli nödvändigt att man klarar sig själv en tid. På vår webbplats under ”Tips och råd” finns en mängd tips om hur […]

Läs mer… from Civilförsvarsförbundet tipsar inför storm och snökaos

Fallolyckor drabbar många äldre

Pressmeddelande 17 oktober 2007 Fallolyckor drabbar många äldre i (kommun) År 2005 inträffade i Bjurholms kommun 25 fallolyckor där äldre personer skadades så allvarligt att de behövde uppsöka sjukhus. I hela landet ledde äldres fallolyckor till sjukhusvård vid 56 000 tillfällen under samma tid. Fallolyckor bland äldre orsakar idag fler dödsfall och allvarliga skador än någon annan olyckstyp. Det visar ny statistik som presenteras av Civilförsvarsförbundet i samarbete med Nationellt centrum för lärande från olyckor vid Räddningsverket. – Fallolyckor är händelser […]

Läs mer… from Fallolyckor drabbar många äldre

Stipendium till eldsjäl i Ovanåker

Maria Olsson från Ovanåker har tilldelats det Langenskiöldska stipendiet på 10 000 kronor. Stipendiet delades ut vid Civilförsvarsförbundets riksstämma i Göteborg i helgen. Sedan många år arbetar Maria Olsson aktivt för att stärka Civilförsvarsförbundets roll som ideell aktör. Maria Olsson är sedan länge engagerad i Civilförsvarsförbundet, framför allt på lokal- och distriktsnivå. Hon är nu ordförande både i sin lokalförening i Ovanåkers kommun och för distrikt Gävleborg. Hon har också utbildat sig till kriskommunikatör inom Civilförsvarsförbundet, och kan därmed stå till […]

Läs mer… from Stipendium till eldsjäl i Ovanåker

Stipendium till eldsjäl från Bromma

Gunnar Häggroth från Bromma har tilldelats det Langenskiöldska stipendiet på 10 000 kronor. Stipendiet delades ut vid Civilförsvarsförbundets riksstämma i Göteborg i helgen. Gunnar Häggroth är ordförande i Bromma civilförsvarsförening. – Gunnars Häggroths engagemang sträcker sig långt utanför den egna föreningen. Han är mycket uppskattad för sitt sätt att utveckla lokalföreningens verksamhet och ordna intressanta program, både för brommaföreningens medlemmar och för medlemmar i övriga föreningar inom Stockholms distrikt, säger Anders Johansson, generalsekreterare för Civilförsvarsförbundet. Civilförsvarsförbundet, som i år firar 70-årsjubileum, […]

Läs mer… from Stipendium till eldsjäl från Bromma

Åmålsbo i Civilförsvarsförbundet

Annica Larsson från Åmål omvaldes i helgen till Civilförsvarsförbundets styrelse. Valet ägde rum på förbundets riksstämma i Göteborg. Samtidigt passade Civilförsvarsförbundet på att fira sitt 70-årsjubileum. Leni Björklund, tidigare försvarsminister valdes till ny vice ordförande. Under den gångna helgen firade Civilförsvarsförbundet 70-årsjubileum med stort kalas i Lisebergshallen i Göteborg, hölls riksstämma med 230 deltagare från förbundets 230 lokalföreningar runt om i landet. Vid stämman valdes ny styrelse för de kommande två åren. Till ordförande omvaldes landshövdingen i Kalmar län, Sven […]

Läs mer… from Åmålsbo i Civilförsvarsförbundet

Leni Björklund förste viceförbundsordförande

Leni Björklund valdes i helgen till ny förste vice ordförande i Civilförsvarsförbundet. Valet ägde rum på förbundets riksstämma i Göteborg. Samtidigt passade Civilförsvarsförbundet på att fira sitt 70-årsjubileum. Leni Björklund var försvarsminister 2002 till 2006, och har innan dess varit generalsekreterare för Svenska kyrkan. – Civilförsvarsförbundet är en bred folkrörelse som arbetar för att göra människor delaktiga i att förebygga och förhindra olyckor och för att öka människors egen förmåga att klara av utsatta situationer. Det är ett viktigt arbete […]

Läs mer… from Leni Björklund förste viceförbundsordförande

Kronprinsessan Victoria blir Civilförsvarsförbundets beskyddare

Kronprinsessan Victoria blir Civilförsvarsförbundet kungliga beskyddare. Det blir officiellt i samband med förbundets 70-årsjubileum som hålls i Göteborg under den kommande helgen. – Civilförsvarsförbundet har under de senaste åren utvecklats från att vara inriktat på att skydda civila i händelse av krig, till att utveckla människors egen förmåga att klara utsatta lägen också i fredstid. Att Kronprinsessan blir vår beskyddare är en bekräftelse på att vi fyller en viktig funktion i det svenska samhället, säger Civilförsvarsförbundets ordförande, landshövding Sven Lindgren. […]

Läs mer… from Kronprinsessan Victoria blir Civilförsvarsförbundets beskyddare

Från luftskydd i krig till krishantering och säkerhet i vardagen

En resa genom civilförsvarsförbundets 70-åriga historia är en tidsresa genom ett samhälle som förändrats i grunden när det gäller synen på säkerhet och de risker som människor har att hantera i sin vardag. När förbundet bildades 1937, under namnet Luftskyddsförbundet, stod andra världskriget för dörren. Världen hade nyligen bevittnat vad bombflyg kunde åstadkomma under krigen i Manchuriet och Abessinien och fruktan för bombkriget var högst reell. I en rad europeiska länder byggdes organisationer upp för att skydda civilbefolkningen vid flygangrepp. […]

Läs mer… from Från luftskydd i krig till krishantering och säkerhet i vardagen

Civilförsvarsförbundet firar 70 år och sätter världsrekord i säkerhet

Civilförsvarsförbundet bildades 1937 under namnet Luftskyddsförbundet. I helgen firas 70-årsjubileum i Göteborg. Bland annat ska förbundet tillsammans med invånare i göteborgsförorterna Lärjedalen och Gunnared sätta Guinness världsrekord i säkerhetsutbildning. På söndagen bjuds alla göteborgare in till ett stort evenemang i Lisebergshallen. När Civilförsvarsförbundet bildades var den främsta uppgiften att hjälpa svenskarna skydda sig mot de militära hot som fanns då. I dag handlar det om att förebygga olyckor i vardagen, att förmedla kunskap om hur man klarar sig i utsatta […]

Läs mer… from Civilförsvarsförbundet firar 70 år och sätter världsrekord i säkerhet

Stipendium till krisgrupp för döva i Skåne

Krisgruppen för döva i södra Sverige har tilldelats det Langenskiöldska stipendiet 2007 på 10 000 kronor. Stipendiet delades ut vid Civilförsvarsförbundets riksstämma i Göteborg i helgen. Krisgruppen, som är hemmahörande i Skåne, är särskilt inriktad på att bistå döva vid kriser och påfrestningar i samhället. Även dess medlemmar är döva. – Gruppen får stipendiet för att den utvecklat konceptet med frivilliga resursgrupper för kriser utöver de gängse ramarna. Vi ser ett stort behov av sådana här specialutbildade resursgrupper och hoppas därför […]

Läs mer… from Stipendium till krisgrupp för döva i Skåne