VACPE – nytt forum för samverkan mellan Europas frivilliga inom samhällets krisberedskap

Likaväl som EUs medlemsländer utvecklar sin förmåga att bistå varandra vid kriser och katastrofer, måste de ideella organisationer som bidrar till samhällets säkerhet och krisberedskap också utveckla sin samverkansförmåga. Det var utgångspunkten när Civilförsvarsförbundet, danska Beredskabsforbundet och estniska Befolkningsskyddssällskapet den 13-15 juni genomförde samverkansmötet VAPCE i Roskilde för andra liknande organisationer i Europa. Mötet var det första i sitt slag. Fokus för mötet var naturkatastrofer och hur frivilligorganisationer kan bidra för att sådana, eller andra allvarliga händelser i samhället, ska […]

Läs mer… from VACPE – nytt forum för samverkan mellan Europas frivilliga inom samhällets krisberedskap

Gottfrid hjälper barn i svåra situationer

Gottfrid hjälper barn i svåra situationer  Englas öde ha berört oss på djupet – både vuxna och barn. Barn som kommer i nära kontakt med svåra händelser blir ofta starkt berörda även om de inte är direkt drabbade. Även vid händelser som inte är så hemska som det som drabbade Engla, behöver barn bearbeta sina känslor för att kunna gå vidare i livet.  Arbetsmaterialet Gottfrid hjälper barn med detta. Vid svåra händelser, som inte alls behöver vara så förskräckliga som […]

Läs mer… from Gottfrid hjälper barn i svåra situationer

Klara översvämningen – gör så här

Kolla dina försäkringar. Gör en checklista över vad du ska ta med dig om du måste lämna ditt hem. Håll kontakt med grannarna, hjälp varandra, stäng av strömmen. Det är några av de råd man nu kan hitta på Civilförsvarsförbundets hemsida under ”praktiska råd vid översvämning”. Under senare år har vi sett exempel på omfattande översvämningar som snabbt orsakat krissituationer. Klimat- och sårbarhetsutredningen hösten 2007 visar att riskerna för översvämningar kommer att öka i Sverige. Det finns mycket vi kan […]

Läs mer… from Klara översvämningen – gör så här

Effektiv krishantering när alla involveras

Formulera en strategi för hur vi skapar en kultur av eget ansvarstagande och förberedelser inför en kris – en kultur som omfattar alla. Var tydlig med vilka krav som ställs på medborgarna själva vid kriser. Ge kunskap och effektiva redskap till alla för att kunna förebygga olyckor i vardagen och ta hand om sig själv och andra vid kriser. Involvera ideella krafter i det säkerhetsbefrämjande arbetet. Regeringen presenterade igår propositionen Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull. Där framgår att en […]

Läs mer… from Effektiv krishantering när alla involveras

Strömstad bäst på krisberedskap

Utmärkelsen Årets krisberedskapskommun 2008 går till Strömstad Civilförsvarsförbundets hedersutmärkelse ”Årets krisberedskapskommun” går i år till Strömstad med motiveringen: ”Strömstads kommun har genom ett ständigt pågående arbete skapat en väl fungerande organisation för krishantering. I dialog med andra samhällsaktörer har kommunen utvecklat och anpassat beredskapen efter samhällets behov. Kommunens goda och långvariga samarbete med de frivilliga resurserna bidrar starkt till invånarnas trygghet och säkerhet.” – Vi är mycket stolta över att ha fått den här utmärkelsen och ser den som en […]

Läs mer… from Strömstad bäst på krisberedskap

Rimliga förslag, men det krävs mer

Civilförsvarsförbundet kommenterar betänkandet från SAKU-kommittén:1 Rimliga förslag, men det krävs mer för att nå resultat. – Förslagen från SAKU-kommittén till klargörande av statens ansvar vid allvarliga händelser utomlands, som drabbar många svenskar, är rimliga att ställa på oss medborgare. Det säger Civilförsvarsförbundets generalsekreterare Anders M Johansson. – Men det räcker inte med att ansvarsfördelningen blir klarare, konstaterar Anders M Johansson. Om förslagen blir verklighet betyder det i praktiken inte så mycket för oss medborgare så länge innebörden inte är helt […]

Läs mer… from Rimliga förslag, men det krävs mer

Europeisk samverkan mellan frivilliga inom samhällets krisberedskap

Den 13-15 juni arrangerar Civilförsvarsförbundet, danska Beredskabsforbundet och estniska Befolkningsskyddssällskapet ett unikt möte i Roskilde, Danmark, för andra liknande organisationer i Europa. Detta europeiska möte kallas VACPE – Voluntary Activities towards improved Civil Preparedness in Europe. I fokus står naturkatastrofer och hur frivilligorganisationer kan bidra för att sådana, eller andra allvarliga händelser i samhället, ska kunna hanteras så att liv, hälsa, egendom och miljö skyddas på bästa sätt. Under år 2007 drabbades 142 miljoner människor av naturkatastrofer. Antalet naturkatastrofer har […]

Läs mer… from Europeisk samverkan mellan frivilliga inom samhällets krisberedskap

Vallentuna kommun får 100e hjärtstartaren

Det blev Vallentuna kommun som skaffade in den 100e hjärtstartaren i Civilförsvars­förbundets riksomfattande kampanj ”hjärta att hjälpa”. Torsdagen den 14 februari kl 12.00, på Alla hjärtans dag, placeras den ut i offentlig miljö. Ni är välkomna att vara med när hjärtstartaren installeras vid en ceremoni i biblioteket i Vallentuna centrum. Vallentuna kommun har inte nöjt sig med en – man har skaffat in tre hjärtstartare. Kommunen ser här en möjlighet att måna om tryggheten för sina invånare.   Snabba åtgärder är […]

Läs mer… from Vallentuna kommun får 100e hjärtstartaren

Ett råd för äldres säkerhet

Pensionärsorganisationerna PRO, RPG, SKPF, SPF och SPRF föreslår tillsammans med Civilförsvarsförbundet, att regeringen inrättar ett råd för äldres säkerhet.   Att äldre människor är kraftigt överrepresenterade bland dem som skadas eller avlider till följd av olyckor i Sverige är väl dokumenterat. Det är mer än tio gånger så stor risk att omkomma till följd av en olycka i åldersgruppen över 80 år som i åldersgruppen 20-39 år och mer än dubbelt så stor risk som åldersgruppen 60-79 år. Idag är […]

Läs mer… from Ett råd för äldres säkerhet

Storm brukar betyda elavbrott

Nu varnas det för storm i Sydsverige. Storm betyder nästan alltid elavbrott. Nedfallna träd och andra hinder kan göra att människor måste stanna i sin bostad och det kan bli svårt att skaffa sådant man behöver, t ex mat. Den som drabbas kan behöva klara sig själv en tid. Civilförsvarsförbundet bjuder gärna på goda råd: Under fliken [Tips och råd] här på webbplatsen finns många tips om hur man klarar sig i utsatta lägen, t ex vid ett längre elavbrott. […]

Läs mer… from Storm brukar betyda elavbrott

Säkrare hjärta på mer än 100 platser

Nyligen beställdes den hundrade hjärtstartaren i Civilförsvarsförbundets riksomfattande kampanj ”hjärta att hjälpa”. Det är Vallentuna civilförsvarsförening som tillsammans med Vallentuna kommun sett till att den 100e hjärtstartaren köpts in. För Vallentuna kommun räckte det inte med en – de beställde tre hjärtstartare. För den som drabbas av plötsligt hjärtstopp ökar möjligen att överleva med upp till 70 procent om en hjärtstartare används snabbt. Med aktiviteten ”hjärta att hjälpa” satsar Civilförsvarsförbundet på att sprida hjärtstartare (defibrillatorer) runt om i landet. Målet […]

Läs mer… from Säkrare hjärta på mer än 100 platser

Nytt stipendium till Torsåselev med säkerhetsprofil

Lina Svensson, studerande på programmet ”Säkerhet och räddning” på Mjölnerskolan i Torsås har fått Civilförsvarsförbundets nyinrättade säkerhetsstipendium. Det kan delas ut varje läsår till en studerande vid gymnasieskolor med tydlig säkerhetsprofil i utbildnings­utbudet. Stipendiesumman är 1 000 kronor. – Min pappa är deltidsbrandman på Öland. På så sätt blev jag intresserad av frågor om räddning och säkerhet tidigt. Säkerhetsfrågor är ju väldigt viktiga idag, så efter den här utbildningen behövs man verkligen ute i samhället direkt, säger Lina Svensson. – […]

Läs mer… from Nytt stipendium till Torsåselev med säkerhetsprofil