Harry Sepp ger råd som klarar kylan

Kylan drar åter fram över Sverige. Med lite förberedelse och genomtänkt klädsel klarar man vädret bättre. Civilförsvarsförbundets överlevnadsrådgivare Harry Sepp ger råd. När temperaturen sjunker gäller det att ha koll på kläderna för att klara fingrar och tår. Vad är då ett effektivt sätt att klä sig? Frågan går till Harry Sepp, överlevnadsrådgivare. – Ett effektivt sätt att hålla värmen är att klä sig i flera lager. Luftlagren mellan kläderna gör att man håller värmen bättre. Därför ska man inte […]

Läs mer… from Harry Sepp ger råd som klarar kylan

Män och kvinnor hjälps åt med krishantering i Förenade Arabemiraten

Med hjälp av svenska Civilförsvarsförbundet har en ny och för arabvärlden unik struktur av frivilliga bildats, Sanid. I den hjälps män och kvinnor åt sida vid sida med samhällets krishantering. Det var i samband med en internationell konferens i krishantering i Emirates Palace i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten, som Sanid (betyder stöd på arabiska) presenterades. I samband med presentationen talade Civilförsvarsförbundets förste vice ordförande Leni Björklund. Civilförsvarsförbundet har sedan i fjol hjälpt den idéburna organisationen Takatof i Förenade Arabemiraten att […]

Läs mer… from Män och kvinnor hjälps åt med krishantering i Förenade Arabemiraten

Webben klarar krisen

Civilförsvarsförbundet har undersökt: Webben klarar krisen hos statliga verksamheter I samband med katastrofer, större olyckor eller samhällskriser, är webben idag en naturlig informationskälla för många människor. Det betyder att webbplatsen hos myndigheter, företag och organisationer som involveras snabbt kan utsättas för hög belastning. Resultatet kan bli långa väntetider, eller att informationen i värsta fall inte kan nås. En i övrigt bra hemsida kan i ett sådant läge inte lämna relevant och uppdaterad information om krisläget. För den som berörs av […]

Läs mer… from Webben klarar krisen

Sveriges hjärtstartarregister

För att kunna rädda fler liv vid hjärtstopp – en julklapp till hela svenska folket: Sverige får nationellt hjärtstartarregister Varje år drabbas 10 000 människor i Sverige av plötsligt hjärtstopp men bara 300 till 400 överlever. Vid ett hjärtstopp kan en hjärtstartare vara skillnaden mellan liv och död. Därför får Sverige den 17 december ett nationellt register över landets hjärtstartare. Målet är att färre människor ska dö i plötsligt hjärtstopp. Registret drivs och finansieras av Civilförsvarsförbundet och Svenska rådet för […]

Läs mer… from Sveriges hjärtstartarregister

Bo Trygg har avlidit

I slutet av september avled Bo Trygg efter en tids sjukdom. Ända fram till slutet var han aktiv i Civilförsvarsförbundet. Dels som ledamot i förbundsstyrelsen och dels som ordförande för Civilförsvarsförbundets distrikt i Örebro. I egenskap av ledamot i förbundsstyrelsen var han även fadder för distrikten i Värmland och Örebro. Bo Trygg gick in som suppleant i förbundsstyrelsen vid stämman 1995 och blev ordinarie vid stämman 1999. I Örebro län tog han över som ordförande 1996 efter sin företrädare, dåvarande […]

Läs mer… from Bo Trygg har avlidit

Ungdomar har mindre koll och är svårare att nå

  Pressmeddelande 2009-09-03 Civilförsvarsförbundets attitydundersökning om nya influensan: Ungdomar har mindre koll och är svårare att nå – är samtidigt en utsatt grupp Svenska ungdomar under 30 år har mindre kunskaper om den nya influensan på samma gång som de är mindre benägna att ta reda på mer information. Det visar en rikstäckande undersökning som Civilförsvarsförbundet låtit genomföra. Med ett undantag är alla de som hittills drabbats värst av den nya influensan i Sverige unga människor under 30 år. De […]

Läs mer… from Ungdomar har mindre koll och är svårare att nå

Bäst krisberedskap i Mjölby

Bäst krisberedskap i Mjölby – Mjölby kommun tar krisberedskap på allvar I ett samhälle där vi alla är beroende av att infrastruktur i form av el, vatten och värme fungerar är aktiv krisberedskap från kommunens sida nödvändig. Mjölby kommun har på flera sätt visat att man tar krisberedskap på allvar. Därför tilldelas den i år Civilförsvarsförbundets hedersutmärkelse ”Årets krisberedskapskommun”. Motiveringen är bland annat: ”Mjölby har genom ett målinriktat arbete skapat en väl fungerande organisation för att hantera kriser och extraordinära […]

Läs mer… from Bäst krisberedskap i Mjölby

Ska medborgarna vara aktiva eller passiva?

Vill ni att medborgarna ska vara aktiva eller passiva i samhällets krishantering? Den frågan riktar Civilförsvarsförbundet till Riksdagen. Anledningen är att försvarsutskottet på tisdag ska yttra sig över regeringens prop. 2008/09:140, Ett användbart försvar. Där finns ett förslag om att dra in det nuvarande anslaget för organisationsstöd till frivilliga försvarsorganisationer i samband med budgetpropositionen i höst. Detta trots att regeringen själv anser, att organisationerna erbjuder staten ett kostnadseffektivt sätt att tillgodose behov som finns inom samhällets krishantering. – Åtgärden urholkar […]

Läs mer… from Ska medborgarna vara aktiva eller passiva?

Svininfluensan: Vi är alla en del av lösningen

I dagsläget vet vi inte tillräckligt om de möjliga konsekvenserna av svininfluensan. Men utvecklingen innebär att varje människa bör skaffa sig ett förhållningssätt till det potentiella hotet. Genom att i nuläget ta situationen på allvar, skaffa tillförlitlig information och följa myndigheternas råd och anvisningar är vi själva, var och en, en del av möjligheten att kunna hantera situationen på ett bra sätt. Civilförsvarsförbundet, som arbetar med enskilda människors säkerhet och trygghet i vardagen, erbjuder praktiska råd och samlad, uppdaterad information på […]

Läs mer… from Svininfluensan: Vi är alla en del av lösningen

Rätt kunskap gör barn trygga i naturen

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) konstaterar i en undersökning, att allt färre barn vågar vistas i skogen. Andelen som gör det har minskat med en tredjedel bara på ett par decennier. Rädslan att gå vilse är en framträdande orsak. – Det är tragiskt att barn ska behöva vara så rädda för att gå vilse, att de inte vågar vistas i skog och mark. Det behöver inte vara så. Det finns enkla åtgärder som hjälper både barn och vuxna att känna sig säkra […]

Läs mer… from Rätt kunskap gör barn trygga i naturen

300e hjärtstartaren

Det blev Laholms civilförsvarsförening som skaffade in den 300e  hjärtstartaren i Civilförsvarsförbundets riksomfattande kampanj ”hjärta att hjälpa”. Beställningen kom precis lagom till Alla hjärtans dag. Hjärtstartaren har skaffats in i samarbete med Mellby center, där den kommer att placeras ut inom kort. Civilförsvarsföreninges Stefan Agnesson, har haft kontakterna med Mellby center. Han ger en eloge till köpcentret för initiativet med hjärtstartaren. – Det är utmärkt att de hjälper till att öka kundernas trygghet på det här viset. Jag arbetar själv inom […]

Läs mer… from 300e hjärtstartaren

Många har lärt om skydd och krishantering i Västernorrland

Genom att delta i kursen ”Säkerhet till vardags och vid kris” ökade 4000 västernorrlänningar sina kunskaper i personlig säkerhet under 2008. Länet ligger på tredje plats i länsstatistiken över antalet personer som valt att minska sin sårbarhet, förebygga vardagsolyckor och lära sig hantera kriser, rapporterar Civilförsvarsförbundet. Merparten av alla olyckor, 80 procent, inträffar i våra vardags- och fritidsmiljöer. Kursdeltagarna lär sig förebygga de vanligaste vardagsolyckorna och att hitta och åtgärda risker i och omkring bostaden. Inte minst viktigt är att förebygga fallolyckor, […]

Läs mer… from Många har lärt om skydd och krishantering i Västernorrland