Hjärtstartarregistret får ny teknik: Exakt position för Sveriges registrerade hjärtstartare

2013-08-23 05:00 Nu kan alla som registrerat en hjärtstartare själv uppdatera informationen om var den finns. Det gör att även positionsbestämningen blir mer exakt. Detta öppnar upp för koppling till larmcentraler.  Sveriges hjärtstartarregister kan hålla reda på alla hjärtstartare i Sverige. På en karta på webbsidan hjärtstartarregistret.se kan alla söka och hitta var närmaste hjärtstartare finns; nära bostaden, arbetsplatsen eller liknande.Till skillnad mot andra länder så täcker Sveriges hjärtstartarregister hela landet i stället för, som det ofta är, bara en […]

Läs mer… from Hjärtstartarregistret får ny teknik: Exakt position för Sveriges registrerade hjärtstartare

Civilförsvarsförbundet vill öka hushållens förmåga att klara kriser i landet

En förutsättning för att minska sårbarheten och öka möjligheterna att klara kriser är att vara medveten om hushållets möjligheter och begränsningar. Därför har Civilförsvarsförbundet tagit initiativ till en risk- och sårbarhetsanalys, RSA, på hushållsnivå. […]

Läs mer… from Civilförsvarsförbundet vill öka hushållens förmåga att klara kriser i landet